Η τελευταία οικονομική ακτινογραφία της Αttica Bank | Greek-iNews.gr

NEWS ALERT:

Η τελευταία οικονομική ακτινογραφία της Αttica Bank

Δημοσίευση: 11:02 π.μ. | 30/9/16
h-teleytaia-oikonomikh-aktinografia-ths-attica-bank

Τα έσοδα και οι ζημίες της Αttica Bank - Ποιο μήνυμα στέλνουν με αφορμή τις οικονομικές αναλύσεις και καταστάσεις εξαμήνου της Attica Bank, o πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Π. Ρουμελιώτης και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Θ. Πανταλάκης

Αν και κεφαλαιακά καλά…κρατεί, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,2% (από τους υψηλότερους των ελληνικών τραπεζών),  η Αttica Bank παρουσίασε ζημία το πρώτο εξάμηνο του έτους, κατά 9,9 εκατ. Ευρώ. Κατάσταση βέβαια, σαφώς βελτιωμένη έναντι ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015….

Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.188,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 6,2%. Εάν ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 1,8%.

Η νέα διοίκηση Ρουμελιώτη – Πανταλάκη, δήλωσε με αφορμή τα αποτελέσματα:

Προοπτικές για Τράπεζα Αττικής

«Ο Όμιλος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,2%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι τι οποίο σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του Ομίλου για το έτος 2016”.

Για την οικονομία και το πιστωτικό σύστημα

«Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών για τις οποίες έχει δεσμευθεί θα οδηγήσει σε ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών”.

To μήνυμα αυτό στέλνουν με αφορμή τις οικονομικές αναλύσεις και καταστάσεις εξαμήνου της Attica Bank, o πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Π. Ρουμελιώτης και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Θ. Πανταλάκης.

Οπως διευκρινίζουν σχετικά: “ ήδη η θετική πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου 2016 που συνοδεύτηκε από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες και από τη σταδιακή βελτίωση της καταθετικής βάσης. Παρά τις αρχικές προβλέψεις η ύφεση του Α’ εξαμήνου 2016 ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα μεγεθυνθεί με την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης.».

Νέο οργανόγραμμα και εθελούσια έξοδος - Με τη βούλα του ΔΣ

Το νέο οργανόγραμμα της Τράπεζας, το οποίο στοχεύει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό του κόστους λειτουργίας, χωρίς να θιγεί ο κύριος κορμός των δραστηριοτήτων και της καθημερινής εσωτερικής ενασχόλησης του προσωπικούς, παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Όπως επεσήμανε η νέα διοίκηση, με την εθελούσια έξοδο που εγκρίθηκε από το Δ.Σ, η Τράπεζα θα επιτύχει δραστικό εξορθολογισμό του υφιστάμενου κόστους, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του πορίσματος του SSM και της ΤτΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα Διοίκηση, είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου η απαιτούμενη αναδιοργάνωση της Τράπεζας να έχει και άμεσα αποτελέσματα και να την θωρακίζει σε μακροχρόνια βάση.

Επιπλέον, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, η Τράπεζα , προχωράει σε αναβάθμιση του μηχανογραφικού της κέντρου, ώστε με τη χρήση των πλέον προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να βοηθηθούν και ενισχυθούν σε καθοριστικό βαθμό, όλες οι λειτουργίες της Τράπεζας.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια αναγνωστών