Το τμήμα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ νουθετεί τη ΔΕΗ για τις διακοπές ρεύματος | Greek-iNews.gr

NEWS ALERT:

Το τμήμα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ νουθετεί τη ΔΕΗ για τις διακοπές ρεύματος

Δημοσίευση: 2:08 μ.μ. | 23/9/16
to-tmhma-energeias-toy-syriza-noythetei-th-deh-gia-tis-diakopes-reumatos

Ανακοίνωση του Τμήματος Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ΔΕΗ - Συμβουλεύει για μεγαλύτερη προσοχή και ζητά σύσταση τμημάτων κοινωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολύ ευάλωτων καταναλωτών

Μετά από δεκάδες διαμαρτυρίες καταναλωτών ρεύματος,  σχετικά με το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ και τις συνεπακόλουθες διακοπές ηλεκτροδοσίας, το Τμήμα Ενέργειας  προτείνει λύσεις για να αποκλιμακωθούν τα σχετικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώνει, ζητά το διαχωρισμό και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές δόσεις, που θα αναπτύσσονται με βάση τη συναίνεση και τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του κάθε καταναλωτή και θα καταβάλλονται μαζί με τους τρέχοντες λογαριασμούς που όμως δεν θα τους διογκώνουν υπέρμετρα.

Παράλληλα προτείνει την επαναφορά όλων των καταναλωτών στην κανονικότητα και στη μηνιαία καταβολή της κατανάλωσης τους, υπό τον όρο της απαρέγκλιτης καταβολής της, κάθε τέλος του μήνα, διαφορετικά θα ακολουθούν άμεσες κυρώσεις κλιμακούμενης αποκοπής.

Όπως αναφέρει, η κυρωτική διαδικασία των αποκοπών θα κλιμακώνεται σταδιακά, αρχής γενομένης με μία εικοσιτετράωρη προειδοποιητική διακοπή, την οποία θα ακολουθεί, μετά από υποτροπή  εντός δεκαπενθήμερου, και δεύτερη διακοπή διπλάσιου χρόνου. Σε περίπτωση νέας υποτροπής τότε η διακοπή θα είναι μονιμότερου χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόταση για σύσταση τμημάτων κοινωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολύ ευάλωτων καταναλωτών. Το πνεύμα είναι να προστατεύονται οι ευάλωτοι και να μην κόβεται το ρεύμα χωρίς προειδοποιήσεις.

"Σύντομα η Κυβέρνηση οφείλει να «ξεφορτώσει» τα τιμολόγια της ΔΕΗ από τις πρόσθετες λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» που σήμερα προσαυξάνουν κατά 50% περίπου τους λογαριασμούς του ρεύματος και αποτελούν πρόσθετο βάρος που φορτώνεται χωρίς λόγο η ΔΕΗ", καταλήγει το Τμήμα Ενέργειας του κυβερνώντος κόμματος.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 30 Σεπτέμβρη λήγει η περίοδος παράτασης που έχει δοθεί για τους διακανονισμούς των οφειλών προς τη ΔΕΗ.

Πριν λίγες ημέρες η ΔΕΗ ανακοίνωνε ότι "το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την 30/9, λήξη ισχύος των 36 δόσεων, οι διακανονισμοί θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς η έκπτωση 15% – ανταμοιβή της συνέπειας θα έχει πλέον αποδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος των πελατών-δικαιούχων γεγονός που αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά".

Παρατηρούσε δε πως "οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό αποβαίνει σε βάρος τους, καθώς χάνουν την έκπτωση του  15%, ενώ με κάποιο μικρό μηνιαίο ποσό (10-30 ευρώ) θα ήταν συνεπείς και θα επωφελούνταν από την έκπτωση. Η κατηγορία αυτή των πελατών είναι η πολυπληθέστερη... Οι πελάτες με τις μεσαίου ύψους οφειλές, δηλ. μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε μεγαλύτερο ποσοστό, 36%... Οι πελάτες με τις μεγαλύτερες οφειλές, πλέον των 3.000 ευρώ, έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε ποσοστό 32%".

Και η ΔΕΗ προειδοποιεί με απόλυτο τόνο, ως εξής:

"Η αντίληψη αυτή είναι το υπόβαθρο της μη τακτοποίησης των οφειλών παρά τη διευκόλυνση των 36 δόσεων, τις οποίες "θυμούνται" όταν γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σ’ ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει γίνει παρέμβαση στο μετρητή, και μάλιστα περισσότερες από μία φορά. Είναι αυτονόητο ότι οι οφειλές αυτών των κατηγοριών, και ιδιαίτερα οι τελευταίες, αποτελούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη ΔΕΗ, χωρίς βέβαια να αμελούνται και οι υπόλοιπες. Καλούνται όλοι οι πελάτες μας να σπεύσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 36 δόσεων. Η ευθύνη είναι δική τους".

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Τμήματος Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ:

"Με αφορμή  διαμαρτυρίες πολλών καταναλωτών ρεύματος,  σχετικά με το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ και τις αποκοπές ρεύματος που τις συνοδεύουν το Τμήμα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει τα εξής:
Η ΔΕΗ με στόχο την προσπάθειά της να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους ασυνεπείς καταναλωτές, διαμόρφωσε πλαίσιο διακανονισμού 36 δόσεων και παράλληλα καθιέρωσε έκπτωση στην κατανάλωση ρεύματος 15% προς επιβράβευση των καταναλωτών που έσπευσαν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Όμως περίπου ένα εκατομμύριο καταναλωτών καθυστερούν την αποπληρωμή 1,5 δις € ληξιπρόθεσμων οφειλών, από διαφορετικές αιτίες, που έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση της ρευστότητας της επιχείρησης και αποδυναμώνουν τις αναγκαίες δράσεις της, σε δύσκολες στιγμές για την ίδια, την πρώτη δημόσια επιχείρηση της χώρας, την κοινωνία και το κράτος.

Παρόλα αυτά η Διοίκηση της ΔΕΗ με την υποστήριξη και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μελετά τις επόμενες κινήσεις της για τη διευκόλυνση των καταναλωτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πολύμορφες οικονομικές υποχρεώσεις τους στην παρούσα συγκυρία.

Το Τμήμα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι, η επιστροφή της ΔΕΗ στην κανονικότητα της ρευστότητας και των καταναλωτών στην ομαλή καταβολή των οφειλών τους, επιβάλλει πλέον μια πιο ριζοσπαστική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να επανέλθει η ρευστότητα της επιχείρησης σε κανονικές συνθήκες και παράλληλα να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να εξοφλούν τα χρέη τους με λιγότερη πίεση πάνω στα πενιχρά εισοδήματά τους.

1.Ενάμιση εκατομμύριο καταναλωτές  ρεύματος στις συνθήκες της παρατεταμένης   οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν σήμερα τρία οξυμένα αλλά  και αλληλοσυμπληρούμενα προβλήματα. Την εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών, την καταβολή του μηνιαίου λογαριασμού ρεύματος και την επιβαλλόμενη από τη ΔΕΗ  κυρωτική διαδικασία αποκοπής  ρεύματος, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία καταβολής ρυθμισμένων δόσεων ή μονιμότερης αδυναμίας εξόφλησης  των υποχρεώσεών τους προς τη ΔΕΗ. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν στη «δεύτερη ευκαιρία»  που καθορίζει η ΔΕΗ, που είναι ρύθμιση έντονα περιοριστική, με προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου χρέους και το διακανονισμό του υπολοίπου, σε οκτώ δόσεις, ιδιαίτερα για όσους οφείλουν περισσότερα των τριών χιλιάδων €. Έτσι ανατροφοδοτούνται οι οφειλές και διαιωνίζεται η αδιέξοδη κατάσταση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Για αυτό το Τμήμα Ενέργειας  προτείνει:

- Το διαχωρισμό και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές δόσεις, που θα αναπτύσσονται με βάση τη συναίνεση και τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του κάθε καταναλωτή και θα καταβάλλονται μαζί με τους τρέχοντες λογαριασμούς που όμως δεν θα τους διογκώνουν υπέρμετρα.

Την επαναφορά όλων των καταναλωτών στην κανονικότητα και στη μηνιαία καταβολή της κατανάλωσης τους, υπό τον όρο της απαρέγκλιτης καταβολής της, κάθε τέλος του μήνα, διαφορετικά θα ακολουθούν άμεσες κυρώσεις κλιμακούμενης αποκοπής.

- Η κυρωτική διαδικασία των αποκοπών θα κλιμακώνεται σταδιακά, αρχής γενομένης με μία εικοσιτετράωρη προειδοποιητική διακοπή, την οποία θα ακολουθεί, μετά από υποτροπή  εντός  δεκαπενθήμερου, και δεύτερη διακοπή διπλάσιου χρόνου. Σε περίπτωση νέας υποτροπής τότε η διακοπή θα είναι μονιμότερου χαρακτήρα.

Εκτιμούμε ότι το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο θα διευκολύνει την επιστροφή της ΔΕΗ στην κανονικότητα, των καταναλωτών στην τακτική εξόφληση του λογαριασμού τους και την άνετη έστω μακροπρόθεσμη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Τέλος για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να συστήσουν τμήματα κοινωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων πολύ ευάλωτων καταναλωτών, για  να αποτρέπονται  κοινωνικά ανάλγητες καταστάσεις που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις που  δεν ταιριάζουν με το κοινωνικό προφίλ και το έργο που διακρίνει μια μεγάλη δημόσια επιχείρηση, όπως είναι η ΔΕΗ.

Σύντομα η Κυβέρνηση οφείλει να "ξεφορτώσει" τα τιμολόγια της ΔΕΗ από τις πρόσθετες λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» που σήμερα προσαυξάνουν κατά 50% περίπου τους λογαριασμούς του ρεύματος και αποτελούν πρόσθετο βάρος που φορτώνεται χωρίς λόγο η ΔΕΗ".  

Πηγή: news247.gr

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια αναγνωστών