Κορινθία: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας λόγω του χιονιού | Greek-iNews.gr

NEWS ALERT:

Κορινθία: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας λόγω του χιονιού

Δημοσίευση: 1:58 μ.μ. | 8/1/17
korinthia-kleista-tha-parameinoun-ta-sxoleia-tou-dhmoy-belou-boxas-logw-tou-xioniou

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας λόγω του χιονιού και των πολικών θερμοκρασιών που θα σημειωθούν νωρίς το πρωί

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 8/1/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1 /2017

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσ-θετων αρμοδιοτήτων Δήμων

2. Το από 7-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλά-δας και Ιονίου – Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΄΄Πρόγνωση καιρικών φαινομέ-νων΄΄

3. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και του παγετού η μετακί-νηση των μαθητών για τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας είναι αδύνατη
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Aύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, να παραμείνουν κλειστά τα νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Βέλου Βόχας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 1/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια αναγνωστών