Πάτρα: Θέσεις εργασίας Νοσηλευτών στη ΜΨΑ «Οικοτροφείο Αχαΐας» | Greek-iNews.gr


Έχετε φορτώσει την έκδοση για υπολογιστές, για καλύτερη εμπειρία χρήσης μεταβείτε στην έκδοση για κινητά με ένα
κλικ εδώ

NEWS ALERT:

Πάτρα: Θέσεις εργασίας Νοσηλευτών στη ΜΨΑ «Οικοτροφείο Αχαΐας»

Δημοσίευση: 4:07 μ.μ. | 3/1/17
patra-theseis-ergasias-noshleutwn-sth-data-oikotrofeio-axaias

Από 4 έως και 10 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ»,  προσωρινός διαχ/στής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οικοτροφείο Αχαΐας»,

προτίθεται να προβεί στη σύναψη 2 συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την στελέχωση του Οικοτροφείου Αχαΐας και του Προστατευμένου Διαμερίσματος για άτομα με βάρια νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές  του Νομού Αχαΐας, ως ακολούθως:

Θέση 1 : ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας., Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπρόσθετα κριτήρια:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Κάρτα ανεργίας, εργασιακή εμπειρία σχετική με την θέση.
Θέση 2 : ΔΕ Νοσηλευτικής
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής    Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Κάρτα ανεργίας,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή,
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση που απαιτείται

Επιπρόσθετα κριτήρια:

 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Γνώση Η/Υ
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Οικοτροφείου Αχαΐας) από την Τετάρτη 04/01/2017 μέχρι και την Τρίτη 10/01/2017.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των ανέργων.
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Πληροφορίες:

(Δευτ– Παρ, 10:30- 13:30) στο τηλ. 2610-990711

Υπεύθ επικοιν.: Μάλφα Χ, Θεοδωράκης Κ.

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών :

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οικοτροφείο Αχαΐας»

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 43 –  Ακταίο Πατρών – Τ.Κ. 26504

Email: oikotrofeiopatrasklimaka@gmail.com

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια αναγνωστών